Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor 2019.01.01

Alla tävlingar på vår officiella Facebook-sida (OneGripper) ochInstagram-sidan (Onegripper) arrangeras av OneGripper AB, 559196-0371. 

1. KAMPANJSBESKRIVNING
Tävlingen sker på Facebook eller Instagram. Tävlingsposten beskriver vad somkan vinnas, hur användaren deltar och varaktigheten av tävlingen.

2. PRISER
Det pris som kan vinnas genom att delta i tävlingen på Facebook och Instagram beskrivs i tävlingsmeddelandet. Vinnaren kommer att få sitt pris per post. Vinstskatt och extrakostnader som kan uppstå måste betalas av vinnaren. Priset kan inte bytas ut för andra produkter, pengar eller liknande.

3. TÄVLINGAR
Samma tävlingar kommer att köras parallellt på Facebook, Instagram, Instagram Story, Snapchat för att säkerställa engagemang och att alla våra anhängare i deolika medierna har möjlighet att vinna.

4. DELTAGANDE
Tävlingen är öppen för alla. För vinnare under 18år krävs målsmans godkännande att delta i tävlingen. Onegripper AB anställda eller deras familjer kan inte delta i tävlingen. Deltagande är endast registrerad när tävlingsinstruktionerna i tävlingsobjektet utförs korrekt. Deltagande garanterar inte att du vinner.

5. HUR DU DELTAR
För att delta i tävlingen måste deltagaren följa de tävlingsanvisningar som anges i tävlingsposten och lämna in sitt svar i kommentarfältet enligt beskrivningen. Det finns ingen anledning att dela eller tagga vänner för att vinna.

6. SAMLING OCH MEDDELANDE AV VINNAR
Vinnaren väljs den dag och tid som beskrivs i tävlingsmeddelandet. Deltagare efter detta datum och tid ingår inte i tävlingen. Vinnaren är uteslutande valda v Onegripper AB. Om konkurrensvillkoren är att gissa ett korrekt svar och mer än en deltagare gissar det rätta svaret kommer vinnaren att dras slumpmässigt bland deltagarna med rätt svar. Om tävlingsvillkoren är att få det bästa svaret eller den bästa anledningen till tävlingsfrågan kommer en jury att välja de bästa svaret. Om tävlingsvillkoren ska gilla och kommentera kommer vinnaren att dras slumpmässigt bland de deltagare som gillat med hjälp av en generator. Vinnare av Onegripper tävlingar kommer att publiceras från 01.01.2019 på följande sida: https://onegripper.com/competition. Onegripper är inte ansvarig för kontaktförsök till en potentiell vinnare som är okontaktbar eller som av annan anledning inte når. Om en potentiell vinnare inte är berättigad till deltagande eller om han eller hon inte har godkänt dessa villkor eller av någon anledning inte kommer att få priset, kommer den potentiella vinnaren att diskvalificeras och en alternativ vinnare kommer att dras.

7. RÄTTIGHETER
Vid deltagande i tävlingen accepterar deltagaren också att utvalda bidrag, inklusive vinnaren, kommer att visas på Onegripper.com, Facebook-sida, Instagram-sidamed användning av förnamn och efternamnet och staden han eller hon bor i.

8. ANSVAR

Denna tävling är inte ansluten till, sponsrad eller administrerad av Facebook. Deltagarnas information är endast tillgänglig för arrangörerna och kommer endast att användas för att välja och kontakta potentiella vinnare. Informationen delas inte med eller säljs till tredje part. Alla rättigheter att stoppa, radera eller ändra innehållet i denna kampanj uppstår enbart av arrangörerna. Promotorn kan inte garantera det personliga skyddet förpersonuppgifterna för materialet som uppladdats av tredje part och tar inget ansvar för material som laddas upp av deltagare.


//ONEGRIPPER AB